Доклад относно неравнопоставеност в изпитите по време на лятна изпитна сесия 2019/2020