Стандарти за оценяване на студенти обучаващи се в секция по „Детска хирургия“