Академичен състав – Секция пластично-възстановителна, естетична хирургия и термична травма

Секция по пластично-възстановителна, естетична хирургия и термична травма