Списък с публикации на секция „Пластично -възстановителна и естетична хирургия“ за периода 2015-2020