Академичен стандарт за учебна дисциплина „Пропедевтика на Вътрешни Болести”

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Пропедевтика на Вътрешни Болести”

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Пропедевтика на Вътрешни Болести”