Академичен стандарт за учебна дисциплина „Вътрешни Болести” за студенти по Дентална медицина

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Вътрешни Болести” за студенти по Дентална медицина

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Вътрешни Болести” за студенти по Дентална медицина