Катедра по психиатрия и медицинска психология

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 / 602 308


Учебна дейност

Академични стандарти

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Психиатрия”
Академичен стандарт за учебна дисциплина „Медицинска Психология” standart_psihologiq_19

Програми

Алгоритми за провеждане на семестриални изпити по психиатрия/медицинска психология

Алгоритъм за провеждане на изпит по Психиатрия и медицинска психология

Учебници

Учебник по Психиатрия за студенти по Медицина
Учебник по Медицинска психология

Конспекти

Конспект за семестриален изпит по „Медицинска психология“
Конспект за семестриален изпит по „Психиатрия“

Тестове

Примерен тест по психиатрия

Примерен тест по медицинска психология

Дисциплината психиатрия се преподава на студенти медици (на български и английски език) и на студенти – бакалаври от Медицинския колеж. От учебната 2013/2014 година в учебното портфолио на Катедрата е възстановен лекционният курс по медицинска психология за студенти по медицина.

Утвърдиха се свободно-избираемите дисциплини сексология (д-р Ст. Попов) и личностцентрирана медицина (лекции на проф. Др. Стоянов и проф. Андрю Майлс от Имперския колеж в Лондон).

Колектив на Катедрата издаде учебници по психиатрия (под ред. на В. Акабалиев) и по медицинска психология – на български и на английски език (под ред. на В. Акабалиев и Д. Стоянов).

Лекците по психиатрия и медицинска психология са се водили от ръководителите на катедрите – проф. Чолаков, проф. Ташев, проф. Роглев и доц. Маджирова. По медицинска психология първите лекции са четени от доц. Джалдети, а в МФ Пазарджик от проф. Йончев и доц. Маджирова. Отговорници по учебната дейност са били д-р Балабанова и д-р Нончев. В семинарните занятия на общопрактикуващите лекари се включваха всички преподаватели под ръководството на отговорника им д-р Попов, а по медицинска психология и Р. Масалджиева като хоноруван преподавател.

През последните три години редовно се водят лекции и семинари по програма „Еразъм” и на индийските студенти на английски език от доц. Маджирова, доц. Акабалиев, д-р Попов, д-р Велкова, Р. Масалджиева и д-р Мантарков.

През последните десетилетия са преминали над 1000 чуждестранни студенти от 25 страни. В момента часовете по психиатрия и медицинска психология са много увеличени, тъй като в преподаването са включени студенти от медицинския колеж, здравни грижи и дентална медицина.

Кръжокът по психиатрия е създаден през 1950 г., преди отделянето на психиатрията от неврологията. Почти всички преподаватели са били бивши кръжочници и ръководители на кръжока (проф. Чолаков, Ташев, Джалдети, Йончев, Балабанова, Роглев, Машонов, Бакалова, Маджирова, Георгиев, Митрев, Велкова).

През катедрата са преминали над 300 студенти-кръжочници, повечето от които са останали верни на психиатрията.

Гордост за катедрата е, че 3-ма от 10-те отличника на випуск-2008 работят като психиатри или както е казал проф. Ташев: „Който се е венчал за психиатрията остава верен на нея до края на живота си.

Академичен състав

Акад. Проф. Дроздстой Стоянов, дм, дмн, мзм-Ръководител Катедра


Тел: 032 / 602 308
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Севдалина Кандиларова – отговорник за дистанционното обучение

Тел: 602308
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Златослав Арабаджиев, дм – отговорник по Учебната дейност

Тел: 032 / 602 308
e-mail: [email protected]

Доц. Стефан Попов, хоноруван преподавател

Тел: 032 / 602 308
e-mail: [email protected]

Главен асистент д-р Иво Митрев, д.м. – отговорник по НИД, отговорник по ЗБУТ, отговорник по противопожарната безопасност

Тел: 032 / 602 308
e-mail: [email protected]

Главен асистент д-р Младен Мантарков, д.м. – отговорник по качеството

Тел: 032 / 602 308
e-mail: [email protected]

Главен асистент д-р Андриана Каканакова, д.м.

Тел: 032 / 602 308
e-mail: [email protected]

Д-р Асен Бешков, асистент, докторант

Тел: 032 / 602 308
e-mail: [email protected]

Д-р Анна Тодева-Раднева, асистент, докторант – отговорник Web страница

Тел: 602308
e-mail: [email protected]

Д-р Деница Симеонова-Пенчева, докторант

Тел: 602308
e-mail: [email protected]

Д-р Петър Попов, асистент, докторант

Тел: 602308
e-mail:
Автобиография

Д-р Росица Паунова, асистент, докторант

Тел: 602308
e-mail: [email protected]
Автобиография

Научна дейност

Учебници

  • 53 монографии;
  • 11 научно-популярни книги;
  • 42 учебни помагала (учебници и ръководства);
  • 21 рационализации;
  • 1201 публикации, от които 850 в списания и сборници, 351 отпечатани като резюмета и изнесени на различни научни форуми у нас и в чужбина.

Публикации

Монографии

Дисертации