Колектив на катедра съдебна медицина и деонтология , Медицински университет – Пловдив

Колектив на катедра съдебна медицина и деонтология , Медицински университет - Пловдив

Колектив на катедра съдебна медицина и деонтология , Медицински университет – Пловдив