Академичен стандарт за учебна дисциплина „Съдебна медицина и Деонтология“

Академичен стандарт за учебна дисциплина "Съдебна медицина и Деонтология"

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Съдебна медицина и Деонтология“