Информация за провеждане на изпит по Медицинска етика и деонтология на студенти от специалностите помощник фармацевт,медицински лаборант, рехабилитатор