Информация за провеждане на семестриален изпит по Съдебна медицина и деонтология на студенти от специалност Медицина