Информация за провеждане на семестриален изпит по „Съдебна медицина и деонтология“ през учебната 2020/2021 г. на студенти от специалността “Медицина”