Учебна програма на дисциплината „Съдебна медицина“ за медици – утвърденa с Протокол на КС № 5/2020 г.