Информация за провеждане на изпит по Съдебна медицина и деонтология на студенти от специалностите рентгенов лаборант, зъботехник, инспектор общ. здраве