Информация за провеждане на изпит по Медицинска етика и деондология на студенти от специалностите Рехабилитатор, Пом. фармацевт и Медицински лаборант