Информация за провеждане на изпит по Съдебна медицина и деонтология на студенти по Дентална медицина