Академичен стандарт за учебни дисциплини -Сърдечна и съдова хирургия (Медицина)Обща хирургия (Дентална медицина)