Таблица за провеждане на изпитите по Урология и Обща медицина – лятна изпитна сесия за учебната 2019/2020 г.