Дати за поправителна сесия по Професионални заболявания и токсикология за студентите по специалност „Медицина“