Указания за провеждане на изпита по „Професионални заболявания и токсикология” със студентите по специалност „Медицина” 3- ти курс