Академичен стандарт за учебна дисциплина „Професионални заболявания и токсикология“

Академичен стандарт за учебна дисциплина "Професионални заболявания и токсикология"

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Професионални заболявания и токсикология“