Дати за ликвидационна сесия по Професионални заболявания и токсикология за студентите по специалност „Медицина“

Дати за ликвидационна сесия по Професионални заболявания и токсикология за студентите по специалност „Медицина“