Допълнителната поправителна сесия по „Професионални заболявания и токсикология” със студентите от специалност „Медицина”