Указания и формат за провеждане на изпита за изпита-по професионални заболявания и токсикология 2024-II

Указания и формат за провеждане на изпита за изпита-по професионални заболявания и токсикология 2024-II