Учебен отдел

Инспектори Медицински факултет – специалност „Медицина“
Пенка Колибарова 032 / 200 711
penka.kolibarova@mu-plovdiv.bg
Стефка Каблешкова 032 / 200 710
stefka.kableshkova@mu-plovdiv.bg
Златка Петрова 032 / 200 711
zlatka.tomova@mu-plovdiv.bg
Валери Ненков 032 / 200 724
valeri.nenkov@mu-plovdiv.bg
Деница Добровска 032 / 200 714
denitsa.dobrovska@mu-plovdiv.bg
Яна Петрова 032 / 200 710
yana.petrova@mu-plovdiv.bg
Мобилен телефон за връзка с „Учебен отдел“: 0882 86 02 41