Учебен отдел

Инспектори Медицински факултет – специалност „Медицина“
Пенка Колибарова 032 / 200 711
[email protected]
Стефка Каблешкова 032 / 200 710
[email protected]
Златка Петрова 032 / 200 714
[email protected]
Валери Ненков 032 / 200 724
[email protected]
Тодор Парашкевов 032 / 200 711
[email protected]
Виолета Христозова 032 / 200 711

[email protected]

Мобилен телефон за връзка с „Учебен отдел“: 0882 86 02 41