Учебен отдел

Инспектори Медицински факултет – специалност „Медицина“
Стефка Каблешкова 032 / 200 710
[email protected]
Златка Петрова 032 / 200 711
[email protected]
Валери Ненков 032 / 200 724
[email protected]
Виолета Христозова 032 / 200 711

[email protected]

Теодора Драганова 032 / 200 710

[email protected]

Бояна Желева 032 / 200 714

[email protected]

Елена Ангелова 032 / 200 549

[email protected]

Мобилен телефон за връзка с „Учебен отдел“: 0882 86 02 41