Контакти

Медицински колеж
Медицински колеж

Управление

Директор на колежа
Доц. Мария Кръстева Божкова, дм

тел. /факс: 032 200 901
e-mail: director@mc.mu-plovdiv.bg

Зам. директор по учебна дейност
Нина Колева

тел.: 032 200 902
e-mail: dep.director@mc.mu-plovdiv.bg

Технически секретар
Таня Мърхова

тел.: 032 200 900
e-mail: tanya.marhova@mc.mu-plovdiv.bg


Учебен отдел

Специалност Инспектор Телефон / e-mail
Медицински лаборант
Рехабилитатор
Зъботехник
Инспектор уч. дейност
Нора Филчева
032 200 907
nora.filcheva@mu-plovdiv.bg
Помощник фармацевт
Рентгенов лаборант
Инспектор по обществено здраве
Инспектор уч. дейност Марияна Димитрова 032 200 909
mariyana.dimitrova@mu-plovdiv.bg
Медицинска козметика
Инструктор по хранене и
безопасност на храните
Технически секретар
Цвета Кръстева
032 200 910
tsveta.krasteva@mu-plovdiv.bg
Технически секретар
Валерия Чучулска-Митева
032 200 910
valeriya.chuchulska@mu-plovdiv.bg
Технически секретар
Красимира Стойчева
032 200 908
krasimira.stoycheva@mu-plovdiv.bg