Медицинска козметика

Контакти

Старши преподавате Гергана Павлова – Административен отговорник на специалността

Тел: 032 200 920
e-mail: medical.cosmetics@mc.mu-plovdiv.bg

Медицинска козметика

Специалност „Медицинска козметика“ е разкрита през 2015 год. в Медицински колеж към Медицински университет гр. Пловдив. В специалността се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър” по специалност „Медицинска козметика” с професионална квалификация – „Медицински козметик” от професионално направление „Здравни грижи“.

Завършилите специалисти са с професионална подготовка в областта на Козметологията, Дерматологията, Пластичната хирургия, Фармацията и Физикалната терапия. Могат да работят в:

  • козметично студио, в салон или център за красота самостоятелно или в екип;
  • в дерматологични, дерматокозметични и физикално терапевтични центрове, клиники по пластична хирургия, в екип със специалиста в съответната област;
  • дрогерии и парфюмерии, балнео-, уелнес-, СПА и таласотерапевтични центрове и др.

 

През 2019 г специалността е получила Програмна акредитация с оценка 9.10 със срок на валидност 6 години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

Учебна дейност

График за редовна сесия на специалност Медицинска козметика

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Медицинска козметика

Учебни програми

Учебен план

Свали учебен план за специалност “Медицинска козметика”

Академични стандарти

КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ, СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРИ

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

ЛАТИНСКИ ЕЗИК

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В КОЗМЕТИЧЕН КАБИНЕТ

СПОРТ

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА

АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА

МИКРОБИОЛОГИЯ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА

ТЕХНОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОЗМ. СР.

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ И КОЗМЕТИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

КУРОРТОЛОГИЯ,БАЛНЕОЛОГИЯ УЕЛНЕС И СПА

УЧЕБНА ПРАКТИКА

СИП 1. ЕЗИК

СИП 2.СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТВОСТ В ОБЩУВАНЕТО И ЕТИКЕТ

СИП 3.ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

СИП 4.МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

СИП 5.АРОМА И ФИТОТЕРАПИЯ

СИП 7. НУТРИКОЗМЕТИКА

ФД 2 СПЕЦИАЛИЗ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Преддипломен стаж


Академичен състав

  • Гергана Стефанова Павлова – ст. преподавател
  • Пенка Георгиева Крушкова – ст. преподавател
  • Райна Николова Петрова – ст. преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации