Рехабилитатор

Колектив на специалност Рехабилитатор, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Рехабилитатор, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Нина Белчева – Административен отговорник на специалността

Тел: 032 602 531
e-mail: rehabilitator@mc.mu-plovdiv.bg

Рехабилитатор

Специалност “Рехабилитатор” е създадена през 1973 година с цел подготовката на медицински специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформирани физикални фактори (под формата на кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, климатолечение); участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето и рекреацията.

Специалност „ Рехабилитатор“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №27/7.12.2017 г). със срок на валидност 6 години.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност “Рехабилитатор”

Учебни програми

Свали учебни програми на специалност “Рехабилитатор”

Учебен план

Свали учебен план за специалност “Рехабилитатор”

Академични стандарти
Академичен състав

  • Проф. д-р Илия Баташки, дм
  • Доц. Мария Божкова, дм
  • Доц. Мария Бечева, доктор
  • Петя Каснакова, дм – ст. преподавател
  • Нина Белчева – ст. преподавател
  • Зоя Колева – преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации