Списък на Съвета на колежа

Председател на Общото събрание на МК при МУ – Пловдив

Доц. д-р Николета Трайкова, дм

Зам. председател на Общото събрание на МК при МУ – Пловдив

Пенка Аргилашка

Членове на Общото събрание на МК при МУ – Пловдив

1. Мария Кръстева Божкова
2. Николета Иванова Трайкова
3. Екатерина Георгиева Петкова
4. Светослав Николаев Славов
5. Божидарка Радославова Хаджиева
6. Ивайло Йорданов Дагнев
7. Мая Василева Янева
8. Пенка Павлова Аргилашка
9. Илия Трайков Наков
10. Нина Лаврентиева Белчева
11. Нина Славчева Колева
12. Диана Йорданова Кирева
13. Мария Видева Кукуларова
14. Светозар Костадинов Янков
15. Мария Петкова Прошенска
16. Светлана Ангелова Каридова
17. Мария Лаврентиева Шангова
18. Анна Атанасова Михайлова
19. Мария Тенчева Сайкова
20. Теодор Илиев Наков
21. Мариета Иванова Сапунджиева
22. Зоя Костова Колева
23. Даниел Петков Аргилашки
24. Екатерина Георгиева Ставрева
25. Йордан Стойчев Марчев
26. Йосиф Тошев Бъмбин
27. Виктория Стефанова Арбова
28. Ани Игнатова Радулова
29. Богдана Иванова Колева
30. Борислава Тодорова Казакова
31. Тодора Иванова Груева