Студенти

Седмични графици

Летен семестър 1 курс

Помощник фармацевт
Рентгенов лаборант
Рехабилитатор
Зъботехник
Инспектор по обществено здраве
Инструктор диетично хранене
Медицинска козметика
Медицински лаборант

Летен семестър 2 курс

Помощник фармацевт
Рентгенов лаборант
Рехабилитатор
Зъботехник
Инструктор диетично хранене
Медицинска козметика
Медицински лаборант

Изпитни сесии

Допълнителна поправителна сесия 3 курс месец февруари 08.02.2021г.

Медицинска козметика
Медицински лаборант
Помощник фармацевт
Рентгенов лаборант
Рехабилитатор
Зъботехник
Инспектор по обществено здраве
Инструктор по хранене и безопасност на храните