Философия на акушерските грижи.Теоретични и практически основи на общите и специалните акушерски грижи /Практика/