Учебна програма по „Епидемиология“ за специалност „Медицина“ по учебен план 2020/2021 год.