Академичен стандарт за дисциплина „Епидемиология“ за специалност Медицинска сестра

Академичен стандарт за дисциплина "Епидемиология" за специалност Медицинска сестра