Академичен стандарт за дисциплина „Медицина на бедствените ситуации“ за студенти по Дентална медицина

Академичен стандарт за дисциплина "Медицина на бедствените ситуации" за студенти по Дентална медицина