Академичен стандарт за дисциплина „Медицина на бедствените ситуации“ за студенти по Медицина

Академичен стандарт за дисциплина "Медицина на бедствените ситуации" за студенти по Медицина