Академичен стандарт за дисциплина “ Клинична епидемиология “ за специалност по „Ооществено здраве и здравен мениджмънт“ – магистър

Академичен стандарт за дисциплина " Клинична епидемиология " за специалност по „Ооществено здраве и здравен мениджмънт“ - магистър