Академичен стандарт за дисциплина „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В КОЗМЕТИЧЕН КАБИНЕТ” за специалност по „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА”- бакалавар

Академичен стандарт за дисциплина „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В КОЗМЕТИЧЕН КАБИНЕТ” за специалност по „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА”- бакалавар