Академичен стандарт за дисциплина „Превенция, надзор и контрол на Инфекции, свързани с медицинско обслужване(ИСМО)“ за специалност по „Управление на здравните грижи“ – магистър

Академичен стандарт за дисциплина "Превенция, надзор и контрол на Инфекции, свързани с медицинско обслужване(ИСМО)" за специалност по „Управление на здравните грижи“ - магистър