Конспект за изпит по „Превенция, надзор и контрол на Инфекции, свързани с медицинско обслужване(ИСМО)“ за специалност по „Управление на здравните грижи“ – бакалавър

Конспект за изпит по "Превенция, надзор и контрол на Инфекции, свързани с медицинско обслужване(ИСМО)" за специалност по „Управление на здравните грижи“ - бакалавър