План за лекции и упражнения по МБС за студенти от специалност Помощник фармацевт