изпитът по Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина