Противоепидемични мерки при провеждане на присъствен изпит по МБС през зимната сесия на учебната 2021-2022 г.