Регламент за провеждане на изпита по „Клинична епидемиология и бедствени ситуации“ за студенти от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“- магистри