Регламент за провеждане на изпита по МОБС за студенти от специалност „Управление на здравни грижи“- бакалаври