Регламент за провеждане на изпита по МБС за студенти от специалност „Медицина“, „Дентална медицина“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“