Академичен стандарт за учебната дисциплина „Комунална хигиена”, специалност „Инспектор по Обществено здраве“