Академичен стандарт за учебната дисциплина „Хигиена на детско-юношеската възраст” , специалност Инспектор обществено здраве