специалност „Инструктор по диетично хранене“, за провеждане на изпита по Диетично, клинично хранене