специалност „Инструктор по диетично хранене“, за провеждане на изпита по Заболявания, свързани с храни и хранен