студенти от специалност „Инспектор по обществено здраве“, за провеждане на изпита по Комунална хигиена II част